Dades del Responsable

 • Identitat del Responsable: Anna Jané
 • Nom comercial: Agència 2C
 • NIF/CIF: 44999423S
 • Direcció: C/ Sentmenat, 08203, Sabadell (Barcelona)
 • Correu electrònic: hola@agencia2c.com

En aquest espai, l’USUARI, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Anna Jané, d’ara en endavant Agència 2C, com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Condicions generals d’ús

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines del web, integrants del lloc web de Agència 2C inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web agencia2c.com (“Usuari”) accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal agencia2c.com.

Dades personals que recaptem i com ho fem

Llegir Política de Privacitat

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Agència 2C. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris

En la utilització del web, agencia2c.com, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Agència 2C o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal Agencia2C.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant Agència 2C no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a Agència 2C poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Agència 2C, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i Agència 2C utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Reclamacions

Agència 2C informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d’usuaris i clients.

L’Usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o enviant un correu electrònic a hola@agencia2c.com indicant el seu nom i cognoms i exposant els motius de la seva reclamació.

L’usuari podrà notificar-nos la reclamació, bé a través de correu electrònic a: hola@agencia2c.com o bé per correu postal dirigit a Agència 2C, a C. Sentmenat,  08203 Sabadell (Barcelona), amb la següent informació:

 • Nom i cognoms
 • Domicili
 • Signatura de l’usuari (només si es presenta en paper)
 • Data
 • Motiu de la reclamació

Plataforma de resolució de conflictes

Per si pot ser del teu interès, per sotmetre les teves reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Agència 2C. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Agència 2C.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Agència 2C indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines del web agencia2c.com, proporcionen enllaços a altres llocs web i continguts que són propietat de tercers.

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços.

Agència 2C no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.

L’Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal agencia2c.com haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de Anna Jané Castellà. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Agència 2C i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de Agència 2C dels seus continguts o serveis.

Política de comentaris

A la nostra web es permeten realitzar comentaris per enriquir els continguts i realitzar consultes.

No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquest web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres.

També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privat o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.

Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb fins promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.

No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

Exclusió de garanties i responsabilitats

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts:

 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Agència 2C amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

Contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal agencia2c.com, si us plau dirigiu-vos a hola@agencia2c.com