Desenvolupament WEB

màrqueting digital

A Agencia 2C ens plantegem el teu desenvolupament web com una de les fases més importants per tenir un bon rendiment. Una web és un motor que s’ha de fer funcionar a unes revolucions determinades per obtenir el retorn esperat. Però primer, anem a fer una definició sobre què pot ser un web:

Un web és la representació digital d’una agrupació d’informació a través d’internet.

Però perquè aquesta web sigui útil no només ha de ser bonica i accessible a través dels navegadors. Un web ha de complir certs conceptes bàsics, que no simples, perquè sigui un web de referència i útil per al sector cap al qual està enfocada, i aquí és on destaca un bon desenvolupament web.

Primer pas per el desenvolupament web: Anàlisi

Abans de començar amb el desenvolupament web, hem d’analitzar la informació que es vol representar. Cada temàtica té unes paraules clau determinades, un volum de recerca, un públic concret i una competència. L’anàlisi d’aquesta informació és el primer pas abans de començar amb la programació web.

Totes aquestes dades ens faran entendre la situació en que està la temàtica a representar, i podrem fer una bona estructura de la teva pàgina web.

Segon: Estructura de la pàgina web

Amb l’anàlisi podrem agrupar les paraules clau segons categories, i aquí és on ja comencem amb la creació d’una bona estructura de la pàgina web. S’ha d’estructurar per tenir el rendiment desitjat, però també pensant en aconseguir una bona usabilitat web, ja que l’usuari ha de tenir una bona experiència i que li permeti obtenir el seu objectiu.

Quan parlem d’arquitectura web no hem de pensar només en com classificar la informació, sinó que també hem de tenir en compte l’elecció adreces adequades que identifiquin bé cada categoria així com el Interlinking intern per tenir un bona traçabilitat.

Tercer: Contingut web

Finalment, i no menys complicat, el contingut web. Aquest ha d’aportar la informació que l’usuari busca. Ha de ser un contingut de qualitat per retenir a l’usuari i que aquest s’enamori de la teva web. El contingut de cada pàgina web ha d’estar orientat segons la categoria, amb les paraules clau adequades i sense oblidar que les imatges també són importants.

A què esperes?

Comencem a analitzar la teva proposta per crear la teva pàgina web.