Evowall Technology

Evovall Technology: crear logotipo
Evowall Technology: carta con logo de la empresa
Evowall Technology: diseño de catalogo
Evowall Technology: merchandising bolígafros
Evowall Technology: merchandising caramelos
Evowall Technology: merchandising camisetas
Evowall Technology: merchandising vestuario
Evowall Technology: rotulación de furgoneta
Evowall Technology: marketing blog

Identitat corporativa integral amb aplicació d'estratègia de màrqueting

Client: Evowall

Categoria: Disseny i Màrqueting

Data: Des del 2015

Evowall és una empresa que construeix cases passives a mida d’alta eficiència energètica.

Hem dissenyat i enfocat la imatge corporativa i tota la comunicació gràfica a la transmissió de valors com eficiència energètica i sostenibilitat amb el medi ambient, premisses d’Evowall.

S’ha analitzat la situació del seu entorn, de manera que s’ha establert una estratègia de màrqueting orientada a la visibilitat digital.