Xarxes socials

màrqueting digital

Des de sempre les relacions socials han estat importants per donar-se a conèixer. Els contactes aporten visibilitat, generant també una sensació de materialització del producte o servei que ven un negoci. Molta gent adopta decisions segons el nombre de contactes a les xarxes socials que té un perfil o un altre. Un perfil amb més seguidors aporta més confiança que un altre que no té.

Perfil de xarxa social

Si bé és important tenir presència a les xarxes socials, hem de tenir present que no totes les xarxes són aptes per a tots els negocis. No és el mateix un negoci B2B que un negoci B2C. No és el mateix un perfil d’una empresa industrial que un perfil d’una empresa final.

Cada xarxa social té el seu objectiu i el seu públic, això vol dir que definirem perfils socials a les xarxes adequades i segons el perfil del client. L’elecció d’una xarxa social inadequada ens portarà molt de temps en la gestió amb un retorn molt baix.

Gestió de xarxes socials

La gestió de xarxes socials és una tasca que requereix tenir una presència constant. No serveix de res crear perfils socials i deixar-los inactius. Els usuaris volen perfils que siguin actius i interactius. Volen perfils socials que els aporti informació d’utilitat. D’aquí que gestionar xarxes socials no sigui una simple tasca de publicar un tweet a Twitter o una actualització a LinkedIn, va més enllà: És una tasca d’interacció que requereix d’una estratègia per tenir un creixement constant i poder atreure trànsit cap a la web.

Community manager

La figura del community manager és la que s’encarrega de construir i gestionar la xarxa de contactes en línia al voltant d’una marca. És un expert en relacions socials. Les seves eines són l’anàlisi sobre com actua la competència i la gestió de les diferents xarxes com Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram entre d’altres, i amb elles farà que la presència en el món digital s’estengui i es relacioni.

Social Media per empreses

La presència de les empreses a les xarxes socials és un fet.
Tenir perfils socials ben estructurats i interactius genera conversions.