Disseny editorial

disseny gràfic

L’objectiu del disseny editorial és comunicar o transmetre una idea, unes notícies o bé una història a través de l’organització i presentació de paraules i imatges (dibuixos, icones…).

És important, abans de dissenyar, definir i conèixer en profunditat quin tema es vol comunicar per buscar la millor manera de fer-ho.

Disseny editorial i maquetació de publicacions

Els elements que ajuden a aconseguir l’objectiu per a una bona comunicació són:

  • El text: una informació ben estructurada és bàsica per a una bona llegibilitat del contingut. Dins el text destaquem: els titulars, els subtítols, els blocs de text, els peus de pàgina, l’eslògan o una frase destacada.
  • La imatge: l’elecció de les imatges que acompanyen el text i com interactuen amb tot el contingut és molt important. Dins de la imatge destaquem: la fotografia, el dibuix i icones.

El treball del dissenyador consisteix no només a fer un bon exterior que reflecteixi el contingut de l’interior, ni tampoc en fer un disseny que sigui simplement atractiu, va més enllà, l’experiència de l’usuari en obrir una publicació és important. Per a això hi ha molts punts a tenir en compte, entre d’altres el bon ús de la tipografia (llegible, mida adequada…), el contingut no ha de ser recarregat ni ser avorrit, etc.

Dins el disseny editorial trobem publicacions físiques o digitals tals com: revistes, diaris, llibres, contes, blog web i newsletters. També podem incloure el Cd, amb el disseny i la maquetació de la tapa, anvers i llom, i el llibret amb les lletres i crèdits, entre d’altres.

disseny editorial a Sabadell

Disseny editorial

Cada publicació té les seves particularitats tant a nivell estètic com de contingut,
segons l’objectiu de l’editorial i al públic al qual va dirigida.