Identitat corporativa

disseny gràfic

La imatge corporativa és el caràcter d’una companyia o entitat, delimita els seus trets estètics, els seus valors i principis i la forma com aquests s’expressen. Tal com identifiques a una persona pels seus trets, també pots identificar una empresa o organització de la mateixa manera. Aquests trets corporatius poden evolucionar, es poden redissenyar per ser més contemporanis, però la seva essència s’ha de mantenir.

Identitat corporativa i els seus aspectes a dissenyar

Hi ha molts aspectes de la identitat corporativa a tenir en compte. Des del disseny de la marca fins a la roba de treball. Tots els elements visibles han d’anar d’acord amb la imatge corporativa per donar una sensació de qualitat i solidesa.

  • La marca: proposem tres opcions segons les necessitats del client i el pressupost: la marca professional, la marca advanced i la marca exprés.
  • El redisseny de la marca: per evolucionar la teva marca, actualitzar-la i fer-la atemporal.
  • El manual d’identidad: serveix per reflectir aquells aspectes a tenir en compte a l’hora d’aplicar la marca en diferents suports i entorns: color, tipografies, reductibilitat, marges, papereria…
  • La papereria: fem des de la més bàsica, com el paper de carta, els sobres i les targetes, fins a la carpeta corporativa, el segell d’empresa o un bloc autocopiatiu, entre d’altres.
  • La retolació i el vestuari laboral: els rètols de la marca a la façana, la retolació dels vehicles comercials i el disseny dels uniformes laborals.
identitat corporativa a Sabadell

La identitat corporativa és la teva essència.

Han identificar-te per la teva marca i tot el que l’envolta.
Et fem una proposta!