Senyalètica

disseny gràfic

La senyalètica és el sistema de comunicació visual a través d’un conjunt de senyals o símbols que fan la funció de guiar i orientar les persones en un espai com pot ser un centre comercial, una empresa, una fàbrica, un aeroport, un museu…

Quatre apunts d’història

Si ens remuntem a la història de la senyalètica veiem que el seu origen comença en l’antiguitat per la necessitat d’orientar-se mitjançant marques que es deixaven al camí al pas d’un. Per exemple, a l’Edat Mitjana es deixaven pilars de pedra per informar de la distància entre ciutats. A mesura que avancem en el temps, van apareixent creus de fusta en pals.
Amb l’aparició d’automòbils es va fer necessari crear senyals vials universals (la majoria són estàndards encara que algunes poques no són totalment iguals).
La senyalització no vial no és tan antiga i es va crear per orientar el turista o client, per a l’ús del treballador (prevenció de riscos) o bé prohibitives.

Metodologia de treball de la senyalètica

  • Recerca prèvia de l’espai i del perfil de l’usuari.
  • Llistat de les senyals a dissenyar, textos, ubicació, colors, mides i altres observacions que s’hagin de tenir en compte.
  • Disseny d’acord amb la imatge corporativa de l’empresa. Elecció de tipografies, icones, colors… per a la creació de sistemes modulars per a la generació dels senyals.
  • Maquetes a mida real prèvies a la producció dels senyals.
  • Impressió de senyalètica i col·locació.
senyalètica a Sabadell